Програм

ПРОГРАМСКА ПЛАТФОРМА „ЗАВЈЕТНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

Завјетници Републике Српске су покрет у Републици Српској основан на принципу добровољног, невладиног и непрофитабилног удруживања ради унапређења и остваривања циљева у свим областима друштвеног живота, чијим би се остваривањем унаприједили услови за бољи, перспективнији и праведнији живот грађана на подручју читаве Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Завјетници Републике Српске се залажу за суштински преображај Републике Српске и њеног друштва уопште. Ради постизања овог циља Завјетници Републике Српске ће користити сва уставом и законима дозвољена средства.

Завјетници Републике Српске у први план свог друштвеног дјеловања истичу одговорно и братско саборовање и договарање, приближавањем ставова приликом доношења најважнијих одлука. Имајући у виду историјски тренутак у којима покрет настаје одабрано је име „Завјетници“ према Косовском Завјету, духовној и историјској вертикали српског народа кроз вијекове, а коју су слиједили наши највећи умови.

Завјетници Републике Српске су у свом друштвеном дјеловању ослоњени на поштовање уставности, законитости и свих традиционалних норми које су проистекле из нашег народног живота и историјске баштине. У складу са тим, Завјетници Републике Српске се залажу за политичку и сваку другу равноправност српског народа али и свих грађана Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Очување моралних постулата који проистичу из вијековног искуства наших предака, духовни и културни напредак и уздизање опште народне просвијећености су услов сваког другог напретка Републике Српске и српског народа. Унутрашња политичка стабилност, безбједност Републике Српске и свих грађана, очување интегритета Републике Српске, чине темељ друштвеног дјеловања Завјетника Републике Српске. Очување јединственог, снажног и ефикасног правног поретка на цијелокупној територији Републике Српске, без икаквих изузетака, представља основ дјеловања Завјетника Републике Српске.

Залажемо се за суштинску одбрану националних интереса српског народа на свим просторима на којима он живи.

Завјетници Републике Српске сматрају да је постизање економског и социјалног благостања још једно од суштинских питања националног опстанка. До тога може да дође једино вођењем одговорне економске политике која води рачуна о природним и привредним ресурсима у којој је главни интерес добробит свих грађана Републике Српске.

Основу спољашње дјелатности Завјетника Републике Српске представља сарадња са свим друштвено-политичким заједницама на равноправним основама, са посебним везама са удружењима, организацијама и државама које су традиционални пријатељи српског народа.

Завјетници Републике Српске оснивају се и дјелују као Покрет са основним циљем да окупи, интегрише и подстакне широке народне масе да активно учествују у јавном животу Републике Српске.

Завјетници Републике Српске представљају важан инструмент боље интеграције и повезивања српског националног корпуса на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине, те треба да створе осјећаје заједништва, очувања традиције и обичаја, као и да допринесу развоју међуљудских односа у цијелини.

Завјетници Републике Српске у основи свога програмског дјеловања имају обавезу да се залажу:

 • за стварање услова за уређено друштво слободних грађана са јаким институцијама Републике Српске,
 • за остваривање економског и социјалног благостања у циљу националног опстанка српског народа на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • да предложе и да се заложе за доношење и провођење Стратешког плана за друштвени и економски развој Републике Српске,
 • да проводе хуманитарни рад на територији Републике Српске као и изван ње, а који обухвата покретање и провођење акција прикупљања и подјеле хуманитарне помоћи, те све друге начине хуманитарног рада и привређивања,
 • да се залажу за остваривање политичке, економске, културне и сваке друге равноправности свих грађана Републике Српске,
 • да штите српски национални и вјерски идентитет, српске културне и вјерске традиције у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
 • да раде на духовном оснаживању српског народа кроз прихватање традиционалних вриједности православне вјере и цркве, те враћању православним корјенима као неодвојивим стубом српскога бића и живота,
 • да раде на афирмацији, заштити, обнови и његовању српске духовне и културне вертикале као основне претпоставке за очување националног идентитета и опстанка српског народа на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине,
 • да заштите и афирмишу српски језик, да његују и дају допринос очувању ћирилице, као националног писма српског народа, заштите споменике културе и историјско наслијеђе српског народа, као и да штите сва уставом и законом загарантована права Срба у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
 • да помажу остварењу бољег материјалног и друштвеног статуса избјеглиих и расељених Срба и њихово организовање и удруживање, те пруже помоћ да остваре право на материјалну одштету, а онима који то желе помогну да се обезбиједе услови за безбједан повратак на своја вијековна огњишта,
 • да помажу побољшање материјалног и друштвеног положаја борачких категорија у Републици Српској и њихово организовање и удруживање, те раде на његовању тековина Одбрамбено-отаџбинског рата, између осталог и кроз јавно обиљежавање важнијих датума и догађаја из Одбрамбено-отаџбинског рата али и из ослободилачких ратова српског народа из ближе или даље прошлости, као и да иницирају законска рјешења којим би сваком борцу била додијељена национална борачка пензија,
 • да помажу побољшање материјалног и друштвеног положаја ратних војних инвалида, логораша и њихових породица, те породица погинулих и несталих у Одбрамбено-отаџбинском рату и њихово организовање и удруживање,
 • да се залажу да се заустави тренд културно-просвјетног урушавања Републике Српске, који се, између осталог, огледа и у недостатку озбиљних и културно изграђених слободних и независних медија, нарочито кроз приказивање разних „ријалити“ и других недоличних и просвјетно непримјерених програма, којима се одвраћа пажња друштва од значајних и суштинских животних проблема,
 • да успоставе стратешку сарадњу и везе на културном, друштвено-политичком и економском плану са домаћим и међународним друштвено-политичким заједницама и организацијама које поштују и помажу српске националне интересе и Републику Српску,
 • да се залажу за промјену наметнутог погрешног привредног концепта који је главни узрок привредне кризе у Републици Српској, имајући у виду да је неолиберални концепт економије у Републици Српској примјењен крајње ригидно, што је довело до тоталног краха привредног система у земљи, радикалног осиромашења становништва, богаћења малог броја политички и друштвено повлашћених, често и на криминалан начин, задужења грађана Републике Српске, распродаје генерацијама стицане друштвене имовине и ресурса,
 • да се залажу за провођење институционалне ревизије извршене приватизације и спречавање економског монопола над тржиштем Републике Српске од стране глобалних структура, којима је Република Српска доведена на ивицу дужничког ропства,
 • да се залажу за заштиту домаћег тржишта и подстицање извоза, као и за ефикаснију контролу банкарског система,
 • за увођење пореског система који ће бити заснован на широј бази пореских обавезника и смањењу пореских стопа, односно на давању пореских подстицаја свима онима који својим дјеловањем доприносе отварању нових радних мјеста,
 • за заштиту здравља и безбједности потрошача у Републици Српској, заштиту њихових економских интереса, информисање, едуковање и дјелотворно организовање и удруживање,
 • да заштите права и материјални положај радника у Републици Српској и њихово организовање и удруживање, као и да се посебно заштите радничка права лица запослених у приватном сектору која су тренутно угрожена противправним и недоличним понашањем приватних послодаваца,
 • да инсистира и иницира јачање села и буџетској подршци пољопривредницима у виду субвенција и фискалних олакшица и подстицање пољопривредног пласмана на тржишта других земаља, као и њихово организовање и удруживање,
 • да се залажу за доношење законских рјешења којом би се забранила продаја приватног и државног пољопривредног и грађевинског земљишта странцима,
 • да иницира доношење законских рјешења којим би се омогућило законито и савјесно управљање грађевинским и пољопривредним земљиштем у Републици Српској,
 • да се залажу да се законом забрани производња и увоз генетски модификоване хране и да се оснују јавне специјализоване лабораторије које ће се бавити контролом здравствене исправности пољопривредних производа и хране из увоза,
 • да се развије и подигне еколошка свијест, еколошка култура, еколошки стандарди и норме у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
 • да се заштити квалитет животне средине и иницирање рјешавања еколошких проблема и криза у Републици Српској и Босни и Херцеговини, те иницирање успостављања корпорацијске одговорности у наведеном контексту,
 • да се залажу за заштиту околине од загађења и отпада, да заштите и инсистирају на самоодрживом кориштењу вода, шума и ваздуха,
 • да инсистирају на заштити угрожених врста флоре и фауне и поставе захтјеве за нормативно уређење наведене области, да инсистирају на равномјерном и равноправном развоју свих дијелова Републике Српске и оснивању Фонда за развој и пружање подршке неразвијеним дијеловима Републике Српске,
 • да предлажу доношење и провођење Стратешког плана за запошљавање незапослених грађана Републике Српске са посебним освртом на запошљавање омладине,
 • да инсистирају на заштити социјално угрожених категорија становништва,
 • да предложе доношење и провођење Стратегије за развој породице као нуклеуса уређене друштвене заједнице,
 • да се залажу да се заустави највећи проблем са којим се српски народ сусреће у 21. вијеку, одумирање нашег народа, распад друштва и напуштање постојећег, наметнутог, те погубног модела потрошачког друштва и његова постепена замијена породичним моделом, који умјесто себичног појединца (потрошача) у средиште државне подршке и друштвеног интересовања ставља породицу,
 • да инсистирају на свеукупној заштити и давању посебног значаја вишечланим породицама, породицама са више дјеце и породицама које окупљају више генерација, те њихово организовање и удруживање, имајући у виду све хумане потенцијале и ресурсе које таква породица пружа држави и друштву,
 • да се боре са негативним природним прираштајем „бијелом кугом“, предлагањем и предузимањем дјелотворних мјера за повећање наталитета у Републици Српској,
 • да иницирају доношење закона којим би се омогућила бесплатна вантјелесна оплодња паровима којима је то потребно и медицински оправдано, и то у склопу система редовне здравствене заштите,
 • да иницирају доношење закона којим би се увео порез за нежење (гурсузија), да се залажу за доношење законских рјешења којим би се увела редовна новчана потпора и друга материјална и нематеријална помоћ мајкама са троје и више дјеце, те њихово организовање и удруживање,
 • да се залажу за увођење бесплатног система здравствене заштите за све категорије становништва, који ће под једнаким условима бити доступан свим грађанима Републике Српске, те увођење реда у систем здравства и здравствене заштите у Републици Српској,
 • да се залажу за оснивање посебног јавног фонда из којег би се издвајала средства за лијечење тешко обољелих и болесних грађана Републике Српске,
 • да се боре против злоупотребе дрога и других штетних законом забрањених супстанци које изазивају зависност, других болести зависности и ХИВ/АИДС, код дјеце, малољетника и одраслих, без обзира на пол, расну, националну, вјерску или другу припадност, те да утичу на смањивање насилничког и другог криминалитета чији су узроци или посљедице у директној или индиректној вези са наркоманијом, нелегалном трговином дрогама, алкохолизмом или заразним болестима, као и пружањем подршке и помоћи жртвама,
 • да се залажу за успостављање јаког и савременог система образовања, нарочито високошколског, имајући у виду да је наш просвјетни систем суочен са непримјереним и неадекватним реформама које смањују квалитет образовања и у просвјетне институције уводе неприхватљиве вриједности и норме понашања које су у супротности са већинским, традиционалним осјећањима српског народа,
 • да се залажу за промјену васпитног и образовног система у Републици Српској у смислу прилагођавања образовања стварним друштвеним потребама, те потребама привреде и јавног сектора, да афирмишу и заштите права и материјални положај студентске популације и њихово организовање и удруживање, да афирмишу, заштите и пруже помоћ науци, култури и спорту у Републици Српској,
 • да се залажу за стварање институционалних услова који би омогућили српској дијаспори активно учешће у политичком и привредном животу Републике Српске, те изради дугорочно одрживог економског програма који би укључивао сарадњу са успешним привредницима изван Републике Српске и који би понудио посебно повољне законске услове за њихове инвестиције у привреду Републике Српске,
 • да активно сарађују и успостављају везе са Српском Православном Црквом и њеним институцијама, као главним носиоцима духовног живота српског народа у Републици Српској,
 • да инсистирају на успостављању и јачању културних, друштвено-политичких, економских и свих других веза српског народа у Републици Српској са српским народом изван Републике Српске у складу са Уставом и важећим законским прописима, као и да успоставе сарадњу и сарађују са свим друштвено-политичким заједницама на равноправним основама, са посебним везама са државама и домаћим и међународним организацијама које су традиционални пријатељи српског народа.

Своје статутарне и програмске циљеве Завјетници Републике Српске оствариваће на сваки могући легалан и законом дозвољен начин, нарочито јавним организовањем предавања, тренинга, савјетовања, различитих едукација, радионица, семинара, приредби, промотивних акција, хуманитарних акција, спортских и музичких манифестација, јавних трибина, конференција, округлих столова, пригодних забава, јавних и клубских окупљања, издавања различитих врста чланака, часописа, информатора, научних радова, књига и других врста публикација, интернет презентација, електронских билтена, те продајних изложби, као и путем медијског и интернет оглашавања, а све са циљем представљања јавности и прикупљања средстава. Такође, Завјетници Републике Српске ће остваривати неопходну сарадњу са државним органима, универзитетима, организацијама, медијима, правним лицима и грађанима, ради остварења програмских циљева и задатака.